Hotline: 0906.35.1212
Trang chủ Sim Trả Sau Trả Sau Cam Kết Trả Trước Số Đẹp Trả Trước Khuyến Mãi Data

Món quà tình yêu ý nghĩa nhân dịp Lễ Tình Nhân

Bạn đang phân vân không biết chọn quà gì cho người mình yêu thương nhân dịp lễ tình nhân sắp đến???

Sao không chọn 1 đôi SIM trùng số làm quà??

Hiện tại Sim Ovi có chương trình khuyến mãi cho SIM tình nhân giảm đến 25%


0985.42.97.97

0985.48.97.97

Cả đôi giá 2.000.000


0985.94.73.73

0985.49.73.73

Cả đôi giá 2.000.000


0985.83.70.70

0985.84.70.70

Cả đôi giá 2.500.000


0985.94.53.53

0985.43.53.53

Cả đôi giá 3.500.000


0985.48.50.50

0985.49.50.50

Cả đôi giá 4.000.000


0985.93.46.46

0985.49.46.46

Cả đôi giá 3.000.000


0985.87.32.32

0985.48.32.32

Cả đôi giá 2.000.000


098.779.24.24

0985.83.24.24

Cả đôi giá 2.000.000


0985.96.20.20

0985.92.20.20

Cả đôi giá 2.000.000


098.779.17.17

0985.96.17.17

Cả đôi giá 3.800.000


0985.92.14.14

0987.80.14.14

Cả đôi giá 2.000.000


0985.89.03.03

0985.40.03.03

Cả đôi giá 2.000.000


0985.89.30.30

0985.43.30.30

Cả đôi giá 2.200.000


0985.49.06.06

0985.45.06.06

098.543.06.06

Cả bộ giá 3.000.000


0985.94.54.54

0985.90.54.54

0985.42.54.54

Cả bộ giá 3.300.000


0985.91.45.45

0985.42.45.45

Cả đôi giá 2.800.000


0987.80.02.02

0985.94.02.02

0985.95.02.02

0985.45.02.02

0985.49.02.02

Cả bộ giá 5.000.000


0985.43.64.64

0985.42.64.64

0985.88.64.64

0985.91.64.64

0985.93.64.64

Cả bộ giá 5.000.000


Những tin liên quan